Efterskolebørns rettigheder

Tilbage i årene omkring 2009 til 2011 havde vi efterskole problematikken inde på livet. Da det kom til stykket blev børnene sparet for dette idet vi som forældre ikke følte at vi kunne styre opholdet godt nok. Dels kendte vi jo ikke de andre børn som kom til skolen på samme måde som vi kender de lokale børn, de har gået i skole med. I en tid hvor der er så meget uro, handler det meget om at ens børn støtter op omkring de lokale værdier og lukke af for de ting, der kommer udefra.

Mine børn kom ikke afsted. Kommunen insisterede, men vi forældre fik dem overbevist om at det kun ville føre til at børnene hurtig kom hjem igen, for de ville bryde eventuelle regler og det med vores støtte. Så kommunen fandt ganske naturligt frem til at det var en for risikabel affære. Kort sagt. Vores børn fik lov til at gøre deres skole færdig på deres lokale Folkeskole og vi forældre slap for at betale nogle penge nu, som så ville mangle senere, når børnene måtte tage en ungdomsuddannelse, hvor de mange flygtninge har medført at man har måttet skære i SU’en så man nu først kan få fuld forældre-uafhængig SU når de er 21.

Vi voksne har betalt skat hele vores liv og takken er at vores børn nu er i risiko for slet ikke at kunne få en almindelig uddannelse uden at skulle sidde i gæld resten af livet.

Men nok om det. Hvad vi også skånede vores børn for uden at vi vidste det var at vores børn ville have været uden de rettigheder de har ude i samfundet, hvis de gjorde noget galt på efterskolen. Tilsyneladende kan efterskole isolere børnene i lang tid uden at de må ringe hjem eller få anden juridisk bistand, hvis skolens ledelse finder at nogle regler er overtrådt. Det er meget slemt og heldigvis viser Børns vilkår sig at være kritisk overfor de hændelser, der skete på Bernstorffsminde Efterskole. For hvis skolen skal være deres hjem, hvad skal der så til at man mister sit hjem. Ude i samfundet er det politiet som håndhæver reglerne og her har borgerne en retssikkerhed. Der er ret til advokat og der er ret til at få sagen behandlet for en uafhængig myndighed indenfor 24 timer.

På efterskolen kan eleverne ikke ringe til nogen og skolens ledelse er både den udøvende og dømmende magt. Og når skolen har afsagt dom, er der ingen appelmulighed.

Staten betaler en stor del af opholdet og derfor mener jeg at tiden er inde til at Folketinget bureaukratiserer driften af efterskolerne, så miljøet inde på skolerne kommer til at ligne livet udenfor skolerne. Det sidste jeg har læst er at nogle skoler sågar har overlevelsesture, hvilket er et koncept som stort set slår et barn ihjel hvet år i USA. Ude i skoven er der ingen vidner, hvis en elev bliver udsat for vold eller bliver offer for naturens elementer.

Reklamer

Flygtningekrisen – den krise hvor vores børn samler regningen op

Jeg er på det rene med at vi skal sørge for ly til mennesker som er i nød.

Men i øjeblikket er vi ved at gældsætte næste generation, så de aldrig vil opleve samme goder som vi har haft. De har ikke længere samme adgang til fritidsarbejde som vi havde. Jeg kan godt forstå at arbejdsgiverne hellere vil have ulønnet arbejdskraft i job-praktik eller aktiveringsforløb, men hvilken pris vil de unge ikke skulle betale?

Aktiveringsforløb er ofte ren fup, hvis folk går ind i dem med et håb om at der venter et normalt betalt arbejde efter praktikforløbet.

Rigtig mange unge oplever at selv efter lange uddannelser er der intet arbejde til dem. De kunne lige så godt have ladet være med at gå efter deres ønskeuddannelse. Så havde de ikke været forgældet.

Jeg ved ikke hvad vi skal gøre. Jeg bekymrer mig for mine børn. Hvordan skal de ikke komme i vej?

Franklin skandalen

I del-staten Nebraska kan man stadig møde mennesker som mener at der blev gjort lige lovlig meget for at undgå at en pædofil-skandale involverende personer i høje stillinger i det politiske liv blev opklaret.

  • En ung mand fik en hel usædvanlig hård straf for bil-tyveri og blev efterfølgende fundet hængt i sin celle med en række mystiske sår på kroppen. Officielt selvmord sagde man. Måske var det en advarsel til hans søster som var offer i sagen.
  • Et flystyrt ødelagde bevismateriale og dræbte en af de personer, som forsøgte at komme tilbunds i sagen.
  • Og for at sætte et prik over i’et så retsforfulgte man et offer.

Nu er der så skrevet en bog om skandalen. De rige og indflydelsesrige kan. Almindelige mennesker som os bliver ofrene.

Bogen kan købes her (link)

Dødens børnehave

Min søn fandt et link på engelsk som kan oversættes til “Dødens børnehave”. Det viste sig at den lå i Ølstykke. Godt nok brændte en del af den ned da nogle børn legede med tændstikker, men resten af den bliver i dag brugt som flygtninge center.

Hvorfor kaldes den så “Dødens børnehave”? Fordi en lille dreng døde som gik der. Embedslægen indførte tvungen vacination imod leverbetændelse for de børn som efterfølgende skulle gå der. Hvad aldrig kom ud i offentligheden var at kloaknettet i området var brudt sammen og rotter derfor rendte rundt omkring sandkasserne. Børn propper i den alder mange ting i munden og lidt efterladenskaber i sandkasserne kunne have været årsagen til drengens pludselige sygdom.

Personalet ville angivelig ikke bruge 5 minutter på at dække sandkasserne til med net eller overdækning for “hvem arbejder gratis”? Ja, penge er vigtigere end små børns liv.

Om kloakkerne er bedre i dag vides ikke. Du får mig ikke til at sige at det er i orden at flygtninge bliver syge blot fordi de ligger samfundet til last. Jeg skal ikke stille mig til dommer overfor folk uanset om de vil være produktive i et samfund der fungerer i overensstemmelse med deres værdier eller om de vil rejse til et andet land og ligge på ryggen der i stedet. Folk må indrette sig om de har lyst til.

Men det er trist at drengen døde. Sagen viser at lederen og kommunen må have arbejdet tæt sammen for at skjule sandheden omkring dårlig vedligeholdelse af vores kloakker. Noget som bliver stadig mere aktuelt da rigtig mange kloakker er ved at være slidt ned nu hvor årene er gået siden de store udstykninger i 1960’erne og 1970’erne.

Kilde:
Migrants come to Denmark too and it has become a problem (C. Eskildsen Research Center)

Fremtiden er dyster for børnene

Som det ser ud nu, så er de midlertidige jobs børnene har, deres permanente jobs resten af livet, hvis ikke net-butikker tager livet af dem. Det kan tvinge dem til at læse til SOSU-assistent eller SOSU-hjælper som er den skraldespandsuddannelse, de som ikke har evnerne eller i vores tilfælde økonomien til, er nød til at vælge.

For SU’en er igen kommet i fokus for besparelser. Ingen er tjent med at låne til deres uddannelse. Det fører til livslang gæld og alle som har set “Luksusfælden” ved hvordan man ser nedsættende på at låne under uddannelsen.

Vi er meget triste over dette, men vi kan ikke bede vores børn om at gamble med deres fremtid. Studerer de og består, så har de et år til at finde et arbejde, før næste årgang kommer med en mere opdateret uddannelse. Finder de ikke arbejde indenfor dette år, må de vente til der er chance for gældsanering, for så viser alle erfaringer fra min egen årgang at resten af livet går med at betale renter af studielånene.

Samtidig med at vi lider og må se vores børn miste mulighederne for at gå efter deres drømme, kan vi se at folk udefra flytter ind og bliver bespist på vores regning. For at føje spot til skade så skal vi arbejde længere. Os som har betalt vores skat hver dag. Os som ikke har bedt om at folk kommer til netop vores land for at få gratis brød og husly. Livet er trist og vi tæller dagene og årene til vi endelig kan gå på pension. Men det bidrager ikke til at gøre noget med den grå hverdag, at vores børn nu skal leve på samme måde som os, allerede inden at de får et skud på livet.

Tiden er kommet til at efterskolerne også skal rammes af sparekniven

Alt for mange penge forsvinder ud af det lokale skolevæsen, når en elev skal på efterskole. Penge, der kunne bruges fornuftig på de lokale 10. klasses centre. For mens eleverne på efterskolerne ser ud til at have en plan, da de ellers ikke ville være det, er der stadig mange unge, som ikke har en fremtid. Til dette formål har vi 10. klasses centre og produktionshøjskoler, som de unge kan gå på, i stedet for at hænge ud på gadehjørner.

Det er der at pengene burde bruges. Det gør ikke noget at efterskolerne bliver dyrere. Dansk industri synes at det er en unødvendig luksus. Jeg er enig. Jeg synes også at der for ansvarsfraskrivelse over konceptet.

Ja, de unge bruger lang tid bag computeren. Ja, det kan være en konflikt at debattere sovetider, vasketøj og personlig hygiejne. Men det hører med til forældrerollen. Det skal ikke overlades til skolerne. Tag nu konflikterne og sæt standarden som du vil have den.

Efterskolerne piver. Efterskoler lukker. Men alt har en tid. Det kan være at efterskolernes tid er slut og det er egentlig positivt i en tid, hvor vi skal tænke mere lokalt. Statens mange jobs er på vej ud til os. God nok har vi ikke uddannelserne til bare at hoppe ind i dem, når SU-systemet skæres ned, men skat har jo vist at man godt kan efteruddanne f.eks. kranførere til at gennemføre ligningsarbejde i forhold refusion af udbytteskat uden at det koster mere end 12 milliarder kroner. Småpenge i forhold til at hvad vi bruger på alle dem som kommer hertil for at blive bespist fordi de ikke kan holde livet ud hvor de hører til. Småpenge i forhold til alle de jobs store firmaer som IBM og CSC flytter til udlandet fordi de også har erkendt at offentlige udbud ikke handler om at få kvalificeret og dygtig arbejdskraft til at lave arbejdet, men derimod at få billigst mulig arbejdskraft til at lave det.

Det har konsekvenser. CSC blev hakket på grund af importerede indere som ikke vidste hvad de havde med at gøre under strejken. Vi har fået brofag fra Polen til både Nordjylland og Inderhavnsbroen som ikke virkede.

Det er derfor vi skal tænke lokalt. Vi skal se indad i stedet for udad, når alle udenfor landet kun vil os det ondt. Vores unge skal ikke rejse til en skole i en anden by eller landsdel et helt år. De skal blive her og være med til at styrke lokalsamfundet og medvirke til at være lidt mere kritisk for det som kommer udefra.

Hvis der er forældre som vil bruge tiden på dem selv i stedet for at være teenager-forældre, så skal de være velkomne til det, men de skal så sandelig betale hele gildet selv.

Bedrag var en god TV-serie og måske tættere på sandheden end vi tror — Rotsne’s danske blog

Vi andre som blot er almindelige borgere forstår ingenting, når storkapitalen flytter rundt med mennesker og penge. De mange medarbejdere i Oticon som nu lukker i Thisted kan ingenting forstå, når ledelsen står frem og påstår at måle afstand på en hel ny måde, som stempler dem som at leve et gudsforladt og afsides sted i forhold til Polen.

Der foregår så meget i det skjulte. Når man så laver lidt fiktion, så kommer kritikken. Men måske vil vi ikke vide hvor slemt det rigtigt står til.

TV-serien “Bedrag” er slut og får hård kritik i Ekstra-Bladet. Faktum er den næsten er for tæt på virkeligheden. O.W.Bunker gik konkurs næsten lige efter de kom på Børsen som Everwin i serien. Hvor det i serien var handel med sig selv i næsten Stein Bagger stil, så var O.W.Bunker’s konkurs resultat af samhandel med […]

via Bedrag var en god TV-serie og måske tættere på sandheden end vi tror — Rotsne’s danske blog

Så er der dem der piver over ingenting

Når man får lov til at tjene et sted så bør man udgive taknemlighed istedet for at kræve. Vi har nogle udenlandske IT-specialister som kræver. Ja, de har betalt et gebyr ganske som jeg i tidernes morgen betalte for at få et såkaldt EU-kørekort. Det var svindel og bedrag.

Men sådan er vi nu engang i Danmark. Vores politikere kan man ikke stole på. Dem som ikke forstår det, men rasler med sagsanlæg har simpelthen ikke forstået vores demokrati.

Ligesom disse mørkemænd i moskerne, så tror IT-specialisterne at vores samfund fungerer op en anden måde.

Det gør Danmark ikke. Som den mest højtudviklede civilisation på jorden har vi valgt et folketing. De laver beslutninger – smarte som usmarte. Men som medarbejder handler det om at tjene med værdighed og holde hovedet bukket.

Det forstår disse medarbejdere ikke.

Kilde:
Udenlandske it-folk føler sig snydt af Danmark – gør klar til sagsanlæg (Computerworld)

Den unge skal ikke satse. De skal køre sikkert

Anna Madsen vil ikke tage et arbejde i Netto efter 6 års uddannelse på universitet. Det modtager hun heftig kritik for i Berlingske. Jeg har gennemlæst kommentarerne og faldt særligt over Jasper Hansens kommentar som jeg har citeret herunder fordi jeg deler hans mening:

Jeg synes at debatten omkring hvorvidt unge med meget lang uddannelse bør tage job i Netto bør føre til at vi får en mere åben debat om det i virkeligheden er gambling at studere hvis ens sociale baggrund ikke er akademisk og ens forældres økonomiske fundament ikke er til at gennemføre en lang uddannelse uden at låne.

Faktum er at nye færdige kandidater har et år til at finde arbejde indenfor deres felt inden at et nyt kuld kommer på gaden med opdaterede færdigheder for intet område står stille. Undervisningsmaterialerne opdateres og hver nyt år bringer kandidater på banen der har viden som sidste års kandidater ikke har. Så når det gyldne år med muligheder er passeret og jobbet ikke er fundet, så står kandidaten tilbage med gæld og knuste drømme.

Og her er det at man skal gå ind og få de unge til at tænke over om de istedet for at tage chancer med deres liv som kan føre til økonomisk ruin skal følge sikre valg i en tid hvor arbejdsmarkedet bliver delt i et A-hold der får løn og et B-hold der får løntilskud i et system, hvor de nærmest bliver at sammenligne med fortidens beboere i fattighusene, der blev lejet ud til arbejdsgivere. Et ungt menneske bør ikke starte sin erhvervskarriere med gæld, men istedet gå efter de lette jobs med det samme og nyde livet som om den sidste dag er imorgen.

Jeg er ked af at den unge kvinde ikke blev stoppet før hun blev ledt ud i en urealistisk forestilling om en nærmest uopnåelig fremtid og nu også må tåle at blive ydmyget i pressen.

Jeg er selv mor til to børn og jeg vil til enhver tid fraråde dem at tage lange uddannelser når hjemmets økomomi er som det desværre er tilfældet. Vores børn står overfor rigtig lang tid til de kan få lov til at trække sig tilbage. Det er rigtig mange år hvor de bare skal tage det roligt så de ikke overanstrenger sig og måske helbredsmæssigt ikke kan klare det.

Stress med økonomien trækker sine omkostninger. Mit råd er derfor at unge ikke skal tage chancer med livet og oversatse men blot leve fra dag til dag.

Intet nyt er godt nyt?

Allerhelst vil vi videre i vores liv, men den ene dag tager den anden og vi kan ikke rigtigt få gang i at flytte og starte op på nyt.

Men huset skal sælges og selv om der er kommet mere gang i salget er vores hus ikke blevet solgt.

Børnene er som tidligere skrevet godt i vej. De mange drømme om uddannelse er skåret ned til mere realistiske mål og de er nu begge i arbejde. Det er for dyrt at uddanne sig i Danmark og de kunne måske have drevet det videre hvis vi havde flere penge for børns chancer i livet er i høj grad en snak om hvor mange penge vi forældre har. Det betyder mere end hvor gode karakterer børnene får.

Jeg har ikke de store forventninger til 2016. Det handler kort sagt om et år hvor målet er at komme helskindet igennem og komme et år tættere på målet om at gå på pension. På den måde deler vi et mål over halvdelen af landets befolkning har – selv vores børn. Vores land er under hårdt pres og fremtiden lover ikke særligt godt, når vi ikke har lukket landets grænser af.

Verdenen er blevet for farlig og Danmarks interesser varetages ikke af Folketinget. Jeg er begyndt at tvivle på om den styreform vi har måske slet ikke er beregnet til at styre et land som Danmark over tid, når de alene taler om mere handel over grænserne.

Jeg ønsker ikke meget i denne verden. Jeg ønsker at kunne få lov til at passe mig selv og handle de nødvendige goder i det lokale indkøbscenter, men her hersker tomme butikker og det er efterhånden kun dagligvarer tilbage, der sælges i lokalområdet. Heldigvis havde supermarkedet et fjernsyn da det gamle gik i stykker og i sidste uge solgte et andet supermarkedet billige kopi-tastaturer da det gamle i stuen gik i stykker. Men vi savner det lokale handelsliv.

Vi lever i en verden som er blevet alt for digitaliseret og hvor almindelige ting som at gå i banken og rette henvendelse til politi og kommune foregår over nettet.

Det er en fjern og fattig verden.